rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na r. szk. 2021/2022

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku poniżej