Rekrutacja do klas pierwszych na r. szk. 2019/2020

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy, do której odsyłamy w linku poniżej:

 

http://www.czestochowa.pl/page/5503,nabor-do-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych-.html