rekrutacja

Spotkanie młodzieży z psychologiem i instruktorem pierwszej pomocy

Spotkanie młodzieży z psychologiem i instruktorem pierwszej pomocy

 

W naszej szkole realizowane jest przedsięwzięcie z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem „Bezpieczna i świadoma młodzież”, które finansowane jest przez Gminę Miasto Częstochowa.

Dzięki temu nasi szóstoklasiści uczestniczyli w sześciogodzinnych spotkaniach z psychologiem i dyrektorem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie.

Celem zajęć było podniesienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie