Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący - Aleksandra Pietrzak

Wiceprzewodniczący - Adam Pilarski

Członkowie - Martyna Kotynia, Maurycy Kalinowski