Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

 

 

Artykuły

Zebranie z rodzicami przyszłych klas I

2019-06-06
Powiększ zdjęcie

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

2019-06-04

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 

DZIEŃ: 05.06.2019r. tj. środa

GODZINA:  17.00

NR SALI: 21

 

Czytaj więcej o: ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Spotkanie z rodzicami klas I :)

2019-06-03

Serdecznie zapraszamy!

Rodziców przyszłych klas I na spotkanie,

które odbędzie się w naszej szkole o godz 17.00

w dniu 10.06.2019r. tj. poniedziałek. 

 

Czytaj więcej o: Spotkanie z rodzicami klas I :)

Zebrania z rodzicami

2019-05-08
Powiększ zdjęcie

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

2019-04-11
Powiększ zdjęcie

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Dziękujemy Wam za wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach. Jesteśmy Wam wdzięczni, że jesteście z nami. To dla nas bardzo ważne! 

Czytaj więcej o: Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ważne informacje!!!

2019-04-05

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

2019-04-05

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Czytaj więcej o: Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Zebrania z rodzicami!

2019-03-26

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

2019-03-14

 

ZEBRANIE

RADY RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ DZISIAJ TJ. 14.03.2019R.

O GODZ. 17:00

W SALI NR 21

 

Czytaj więcej o: ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Wykaz cotygodniowych konsultacji

2019-02-02