Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Artykuły

Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej

2020-05-25

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

 1. Administratorem danych osobowychjest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,  tel: 343245917, e-mail: sp14@edukacja.czestochowa.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail: ioded@sod.edu.pl lub numerem telefonu 34 362 51 05 wew. 107
 3. Dane osoboweucznia i jego rodzicówbędą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
  z Administratorem danych, w szczególnościdostawcom narzędziwykorzystywanych do kształcenia na odległość:Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodreczniki.pl, Eduelo S.C., Microsoft 365, Nowej Erze Sp. z o.o.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czytaj więcej o: Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej

Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych w SP14.

2018-11-20

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 14. (Informacje do pobrania w załączniku). 

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych w SP14.