Jesteś tutaj: Start / Dożywianie

Dożywianie

 

INFORMACJA   

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWYCH WPŁATACH NA  

KONTO BANKOWE SZKOŁY: 

62 1030 1104 0000 0000 9314 4001 

 

MAJ

KOSZT OBIADU  — 68,00 zł 

koszt jednego posiłku — 4,00 zł

 termin płatności — 5.05.2021 r.

 

   HERBATA 

koszt za cały miesiąc — 8,50            

termin płatności 31.05.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Informacja!

2021-01-18

Wpłaty za obiad dokonane w listopadzie 2020 r. zostały zwrócone na konto rodziców.

Informacja u intendenta szkoły.

Czytaj więcej o: Informacja!

Odliczenia

2020-09-01

Ogłoszenie

W przypadku choroby dziecka, lub innej nieobecności będą uwzględnianie odliczenia pod warunkiem zgłoszenia w sekretariacie szkoły, u intendenta, lub na kuchni.
Dzień zgłoszenia nie będzie objęty odliczeniem.
 Nie zgłoszenie nieobecności dziecka nie będzie objęte odliczeniem.

Czytaj więcej o: Odliczenia

INFORMACJE!

2020-09-01

Ogłoszenie! 

Wydawanie obiadów i herbaty szkolnej od  07.09.2020r.

Czytaj więcej o: INFORMACJE!

UWAGA!

2020-03-02

UWAGA! 

 OBIADY MARZEC - DODATKOWA PŁATNOŚĆ

Nawiązując do wpłaty za obiady tj 77,00 zł za miesiąc marzec prosimy o dokonanie dodatkowej płatności w wysokości 3,50 zł ze względu na

DZIEŃ OTWARTY

odbywający się w sobotę 7.03.2020r.

DZIĘKUJEMY!

Czytaj więcej o: UWAGA!

Odliczenia obiad

2020-01-04

Ogłoszenie 

 

W przypadku choroby dziecka lub innej nieobecności będą uwzględnianie odliczenia pod warunkiem zgłoszenia w sekretariacie szkoły, u intendenta, bądź na kuchni. Dzień zgłoszenia nie będzie objęty odliczeniem.

Czytaj więcej o: Odliczenia obiad

Zmiana sposobu płatności

2017-12-22

SZANOWNI PAŃSTWO 

Informujemy, że od 1 stycznia 2018r. wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko przelewem na konto bankowe szkoły:

62 1030 1104 0000 0000 9314 4001

Wpłat za obiady szkolne należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie od 1-go do 5-go dnia każdego miesiąca . W tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za żywienie - obiady za ucznia (imię i nazwisko) ………………….. za miesiąc ……………. klasa………….

Data księgowania wpływu środków za obiady na rachunku szkoły nie może być późniejsza niż 5–go każdego miesiąca. Jeżeli dochodzi do wpłaty 5-go dnia miesiąca dziecko powinno posiadać dowód przelewu. Jednorazowe odliczania będą uwzględniane tylko po wcześniejszym (przynajmniej jednodniowym) zgłoszeniu przez ucznia lub rodzica. Odliczenie za obiady będzie można odliczyć przy wpłacie za miesiąc następny. O kwocie odpisu decyduje Pani intendent.

Czytaj więcej o: Zmiana sposobu płatności

Informacje dla rodziców

2016-11-11

Informacje dla rodziców

 

 1. Wpłaty na obiady przyjmowane są na konto bankowe szkoły podane poniżej.  
 2. Opłat za obiady należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. Koszt jednego posiłku wynosi 3,30 zł
 4. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat nie będzie możliwości korzystania z obiadów płatnych.
 5. Warunkiem dokonania odpisu jest zgłoszenie w pierwszym dniu   nieobecności dziecka osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły. Wszystkie odpisy będą automatycznie przechodziły na następny miesiąc.
 6.  Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 7.  Rezygnację korzystania z posiłków należy zgłosić do intendenta  najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca.
 8. Podczas wydawania obiadów zabrania się przebywania w pomieszczeniu stołówki osobom  niespożywającym posiłków.
 9. Każdy uczeń korzystający ze stołówki szkolnej powinien dbać o bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do stołówki: ustawić się   w kolejce do stołówki, nie przepychać się, słuchać poleceń nauczyciela dyżurującego.
 10.  Zabronione jest wnoszenie do stołówki szkolnej okryć wierzchnich i plecaków.
 11.  Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.
 12.  Naczynia po spożyciu posiłku uczniowie odstawiają w wyznaczone miejsce.
 13.  Za szkody spowodowane w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 14.  Za niewłaściwe zachowanie podczas obiadu uczeń otrzymuje pisemne upomnienie w zeszycie uwag.  Za rażące naruszanie regulaminu stołówki będzie stosowany system kar zgodny ze Statutem Szkoły.

 Obiady dla uczniów wydawane są podczas dużych przerw 
w następujących godzinach: 11.30 do 11.45  oraz 12.30 do 12.45.

 Uczniowie klas młodszych korzystają z obiadów w trakcie ustalonej przerwy na posiłek pod opieką wychowawcy klasy.

 

KONTO BANKOWE SZKOŁY: 

62 1030 1104 0000 0000 9314 4001 

Czytaj więcej o: Informacje dla rodziców