Jesteś tutaj: Start / Dokumenty

Dokumenty

Artykuły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO!

2020-09-21

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp

Data

 

1

01.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2

02-07.09.2020r.

Zebrania z rodzicami

3

05.10.2020r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

4

14.10.2020r.

Pasowanie na pierwszoklasistę

Święto KEN – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5

02.11.2020r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

6

7.12.2020r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

7

14.12.2020r.

Zebrania z rodzicami- poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i informacja o propozycjach ocen śródrocznych

8

23.12.2020r. 31.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

9

25.01.2021

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

10

01.02.2021r. 14.02.2021r.

Ferie zimowe

11

15.02.2021

Plenarna Rada Pedagogiczna

12

15.02.2021

Śródroczne zebrania z rodzicami zapoznanie rodziców śródrocznymi ocenami

13

06.03.2021r.

Dzień Otwarty Szkoły (sobota – odpracowujemy piątek 28.05.2021r)

14

08.03.2021r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

15

01-06.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

16

12.04.2021r.

Rada Pedagogiczna

Zebrania z rodzicami klas VIII

17

17.05.2021r.

Zebrania z rodzicami- poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i informacja o propozycjach ocen rocznych

18

25-27.05.2021

Egzamin ośmioklasisty –  dzień wolny od zajęć dla klas I - VII

19

28.05.2021r.

Dzień wolny – odpracowany 06.03.2021r.

 

20

01.06.2021r.

 

Dzień Sportu

Festyn szkolny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21

04.06.2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym Ciele)

22

16.06.2021r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

23

24.06.2021r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

24

25.06.2021r.

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Czytaj więcej o: KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO!

Opieka zdrowotna nad uczniami

2019-11-21

Opieka zdrowotna nad uczniami

 

W celu profilaktyki i ochrony zdrowia jamy ustnej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej w Przychodni Lekarskiej Sanus przy ul. Kopernika 45 w Częstochowie.

Aktualne godziny przyjęć znajdują się na stronie przychodni.

Kontakt telefoniczny. 34 324 51 17 wew. 3

 

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób;
  • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka poprzez badania przesiewowe;
  • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
  • udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

 

Szczegółowy zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami reguluje Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

 

 

Czytaj więcej o: Opieka zdrowotna nad uczniami

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

2019-11-13

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2019-09-25
Powiększ zdjęcie

Kalendarz roku szkolnego

2018-01-04

Statut szkoły

2018-01-04

Oceny zachowania

2016-03-03

POBIERZ PLIK ↓↓↓

Czytaj więcej o: Oceny zachowania

Duplikaty

2016-03-03