Egzamin

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem po kliknięciu w grafikę powyżej.