innowacja w 1a

Dzieci z klasy I a uczestniczą w innowacji pedagogicznej

 „Jestem Eko – dbam o przyrodę i o zdrowie”. 

Poprzez działanie i zabawę doskonalą wiedzę z zakresu ekologii, recyklingu, kształtują swoje postawy proekologiczne i prozdrowotne, tak ważne

w obecnych czasach.

Zgłębianie tajników zdrowego odżywiania odbyło się m. in. poprzez

„kodowanie na dywanie”.

                     Postawa proekologiczna znalazła swe odzwierciedlenie w super eko strojach.