OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W poniższym zestawieniu prezentujemy ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022. Absolwentów szkół podstawowych zachęcamy do wnikliwej analizy możliwych kierunków kształcenia i wyboru ścieżki zawodowej adekwatnej do ich zainteresowań i predyspozycji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół.