Międzynarodowy Projekt Czytam z Klasą

Uczniowie z klasy I a, I b, II b, III b  zakończyli realizację pierwszego ekologicznego modułu Międzynarodowego  Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ.  LEKTURKI SPOD CHMURKI”. Projekt wspiera rozwój czytelnictwa. W ramach projektu powstały drzewa czytelnicze. Dzieci podpisały listki i złożyły obietnicę, że będą dużo czytać. Z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa, uczniowie, posługując się różnymi technikami, wykonali barwne prace. Wszyscy samodzielnie lub z pomocą przeczytali lektury, m. in. „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej. Wypełnili strony swoich lekturników postaciami bohaterów oraz zdarzeniami. Wysłuchali opowiadania „Mała chmurka w krainie drzew”, obejrzeli film dotyczący powstawania papieru, wysłuchali ekologicznej piosenki. Odbyła się  także dyskusja na temat ważnej roli przyrody w życiu człowieka, co nam dają drzewa oraz jak należy chronić środowisko.