Opieka zdrowotna nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami

 

W celu profilaktyki i ochrony zdrowia jamy ustnej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej w Przychodni Lekarskiej Sanus przy ul. Kopernika 45 w Częstochowie.

Aktualne godziny przyjęć znajdują się na stronie przychodni.

Kontakt telefoniczny. 34 324 51 17 wew. 3

 

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób;
  • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka poprzez badania przesiewowe;
  • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
  • udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

 

Szczegółowy zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami reguluje Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.