Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące obiadów szkolnych znajdują się w zakładce

jadłospis →sprawdź aktualny jadłospis naszej placówki,

a także w zakładce menudożywianie. 


 

 

 


 

Wpłat na obiady szkolne każdorazowo dokonujemy do 5 dnia danego miesiąca na konto bankowe szkoły.

 

 Koszt obiadu w maju- 68,00 zł

 Koszt jednego posiłku- 4,00 zł

Termin płatności 5.05.2021 r. 

 

 

 

Należności za herbatę szkolną regulujemy u wychowawcy klasy.

 

 

Koszt herbaty w maju- 8,50 zł 

 Termin płatności 31.05.2021 r.

 

 

KONTO BANKOWE SZKOŁY: 

 62 1030 1104 0000 0000 9314 4001 

 

 

Artykuły

profilaktyka i promocja zdrowia

2021-03-17

Zobaczcie jak przebiegała realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona” wśród uczniów klas I-III.

 

Uczniowie tworzyli mapy myśli na temat zasad bezpieczeństwa podczas pandemii.

Prezentowali zasady prawidłowego mycia rąk, odpowiedniego sposobu noszenia maseczki.

Omawiali zasady zdrowego odżywiania się. Brali udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących przyporządkowania garderoby do odpowiedniej pogody.

Zwracali uwagę na zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

Wykonywali prace plastyczne o tematyce zasad bezpieczeństwa w pandemii.

Oglądali filmik pn. „Bajka o wirusie”.

Wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczny pn. „Jak o siebie dbać, by wirusy przegnać?”.

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Świetlica odwołuje zimę!

2021-03-17

Świetlica odwołuje zimę!

Przez cały tydzień, w świetlicy szkolnej, trwały obchody związane z pożegnaniem zimy. Uczniowie pod czujnym okiem wychowawców świetlicy wykonywali na zajęciach barwną Marzannę.

Słowianie wierzyli, że Marzanna to bogini zimy, śmierci i odrodzenia. Kukła, którą topi się co roku na powitanie wiosny, ma przedstawiać właśnie tą boginię.

W tradycjach ludowych kukła ta, wykonana z naturalnych materiałów, żegna nie tylko zimę ale również różnorodne choroby, nieszczęścia i zarazy. Obrzęd topienia Marzanny jest staropolskim obyczajem, którego celem było przywołanie wiosny i zapewnienie urodzaju. Wierzono, że utopienie kukły pomoże zażegnać zimę, która była wyjątkowo ciężkim czasem dla Słowian.

Tradycja topienia Marzanny przetrwała do dziś i jest przestrzegana w wielu regionach Polski. Topienie kukły ma miejsce 21 marca, czyli w pierwszy kalendarzowy dzień wiosny.

Nasza Marzanna wykonana została z naturalnych materiałów, z siana, kolorowej bibuły i opatrzona ludowymi symbolami. Dodatkowo wykonano transparent „MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY I Z COVIDEM ZWYCIĘŻYMY!”, który Marzanna trzymała w ręce.

Mimo, że tradycja nakazuje utopienie kukły, to nasza Marzanna została zgłoszona do udziału w konkursie zorganizowanym przez Muzeum w Ratuszu Częstochowskim.

Trzymamy kciuki za sukces naszej Marzanny i zażegnanie wszelkich smutków oraz trosk związanych

z pandemią.

Przypominamy, że kalendarzową wiosnę powitamy już w niedzielę 21 marca :)

 1

 2

3

4

Wychowawcy świetlicy

Agnieszka Ryś- Zgardowska

i Katarzyna Mucha

AKTYWNA WIOSNA

2021-03-16

konkurs na komiks

2021-03-15

KONKURS WIELKANOCNY

2021-03-08

plakat

KONKURS PLASTYCZNY

MOJA OZDOBA WIELKANOCNA” - praca przestrzenna

 

CELE KONKURSU:

- rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej dziecka;

  • kształcenie ekspresji twórczych;

  • inspirowanie do różnorodnych technik plastycznych,

  • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

UCZESTNICY:

Uczniowie klas I – VIII SP NR 14 W CZĘSTOCHOWIE oraz wychowankowie przedszkoli

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie
i wychowanków przedszkoli

2. Forma pracy – praca przestrzenna, rozmiar - dowolny, a wszelkie ramy powinna wyznaczać tylko wyobraźnia i kreatywność młodych twórców.

3. Konkurs rozpoczyna się 08.03.2021 roku i trwa do 24.03.2021 roku.

4. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w punkcie 3. skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie. Wszelkie otrzymane prace zostaną zwrócone wykonawcom w terminie od 29.03.2021 do 31.03.2021 roku.

6. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.

7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku do celów związanych z konkursem.

8. Praca musi być opisana według karty zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przynieść wraz z pracą do świetlicy. Brak karty zgłoszenia jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu

9. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: pomysłowość i inwencja twórcza,

oryginalność, dobór materiałów i elementów zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, stopień trudności wykonania, estetyka wykonania pracy.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 29.03.2021.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą strony http://sp14.edu.czestochowa.pl/ Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

mgr Agnieszka Ryś-Zgardowska, mgr Katarzyna Mucha,

mgr Agata Orzińska, mgr Justyna Długosz i mgr Przemysław Klimczak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Częstochowa, ……………………..

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………................................................................................. w konkursie świątecznym pod hasłem: 

                                                                                                                (imię i nazwisko)

„ Moja Ozdoba Wielkanocna”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 14 w Częstochowie oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach wyłącznie organizacyjnych 

 

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

2.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

………………………………………………..

 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

innowacja w 1a

2021-02-26

Dzieci z klasy I a uczestniczą w innowacji pedagogicznej

 „Jestem Eko – dbam o przyrodę i o zdrowie”. 

Poprzez działanie i zabawę doskonalą wiedzę z zakresu ekologii, recyklingu, kształtują swoje postawy proekologiczne i prozdrowotne, tak ważne

w obecnych czasach.

Zgłębianie tajników zdrowego odżywiania odbyło się m. in. poprzez

„kodowanie na dywanie”.

                     Postawa proekologiczna znalazła swe odzwierciedlenie w super eko strojach.

superpierwszaki

2021-02-26

Moje Rewelacyjne Pierwszaki z I A !

Ten  filmik powstał specjalnie dla Was.

Jesteście Świetne !!!!!!!!!!!!!!!!!

wychowawczyni

 

Egzamin

2021-02-26

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem po kliknięciu w grafikę powyżej. 

 

 

Programista- moja pasja, a może mój przyszły zawód?

2021-02-24

Tomasz Żurek uczeń klasy Va, dzieli się z nami swoją pasją jaką jest programowanie.  

Jak sam mówi wszystko zaczęło się od książki „Młody mistrz programowania”. To ona wciągnęła Tomka  w świat kodów, przycisków i wszelkiego rodzaju konfiguracji. Dzięki wsparciu ze strony rodziny możliwe stały się także kolejne kroki związane z programowaniem i powstawały bardziej skomplikowane gry np. FLAPPY MELON, ANGRY BIRDS, CZOŁGI, a także WINTER OLIMPYCS SIMULATOR, która przyczyniła się do zajęcia 1 miejsca na kursie programowania w konkursie na najlepszą grę. W kolejnym semestrze czeka go tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w MIT APP INVENTOR.

 


Wierzymy, że pasja i talent Tomka pozwolą mu realizować jego marzenia.  Kto wie, może to właśnie Tomek stworzy aplikacje ułatwiającą nam funkcjonowanie w nieustannie zmieniającym się świecie?  

Jeśli, ktoś z Was ma także pasje, zainteresowania którymi chciałby się podzielić, a przy okazji zarazić nimi innych może kierować swoje przemyślenia pod adres e-mail: annawujek@interia.pl

 

„Klikam z głową” – jak przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z internetu?

2021-02-24

 

Poradnik dla rodziców i nauczycieli przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk.

„Wszystkim zależy na tym, by świat wirtualny był miejscem bezpiecznym dla każdego użytkownika. Szczególnie rok 2020 udowodnił, jak ważna jest to przestrzeń, kiedy nie możemy w pełni funkcjonować w realnym świecie. Celem naszych kampanii edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych od 4 lat, jest uczenie, uświadamianie i oswajanie z nowymi technologiami. Dziś publikujemy poradnik dla rodziców i nauczycieli, który jest zbiorem naszej wiedzy i doświadczenia. Mamy nadzieję, że pomoże Państwu w codziennej pracy z dziećmi, poszerzy horyzonty i utwierdzi w przekonaniu, że my, dorośli jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w internecie” – czytamy na stronie UKE.


Poradnik „Klikam z głową” jest do pobrania ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz po kliknięciu w zdjęcie powyżej.