KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO!

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp

Data

 

1

01.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2

02-07.09.2020r.

Zebrania z rodzicami

3

05.10.2020r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

4

14.10.2020r.

Pasowanie na pierwszoklasistę

Święto KEN – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5

02.11.2020r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

6

7.12.2020r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

7

14.12.2020r.

Zebrania z rodzicami- poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i informacja o propozycjach ocen śródrocznych

8

23.12.2020r. 31.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

9

25.01.2021

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

10

01.02.2021r. 14.02.2021r.

Ferie zimowe

11

15.02.2021

Plenarna Rada Pedagogiczna

12

15.02.2021

Śródroczne zebrania z rodzicami zapoznanie rodziców śródrocznymi ocenami

13

06.03.2021r.

Dzień Otwarty Szkoły (sobota – odpracowujemy piątek 28.05.2021r)

14

08.03.2021r.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

15

01-06.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

16

12.04.2021r.

Rada Pedagogiczna

Zebrania z rodzicami klas VIII

17

17.05.2021r.

Zebrania z rodzicami- poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i informacja o propozycjach ocen rocznych

18

25-27.05.2021

Egzamin ośmioklasisty –  dzień wolny od zajęć dla klas I - VII

19

28.05.2021r.

Dzień wolny – odpracowany 06.03.2021r.

 

20

01.06.2021r.

 

Dzień Sportu

Festyn szkolny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21

04.06.2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym Ciele)

22

16.06.2021r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

23

24.06.2021r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

24

25.06.2021r.

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021