Plan pracy na 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 1. Wybory do Rady Uczniowskiej Samorządu Szkolnego.

 2. Zagospodarowanie gazetki ściennej.

 3. Złożenie życzeń nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela.

 4. Zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza.

 5. Udział delegacji SU w obchodach rocznicy Sybiraków oraz z w obchodach dnia 11 listopada.

 6. Mikołajki na sportowo.

 7. Udział w opłatku wigilijnym, złożenie życzeń świątecznych, przygotowanie kartek świątecznych.

 8. Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej.

 9. Organizacja Dnia Świętego Walentego.

 10. Konkurs na najciekawsza gazetkę ścienną poświęconą Patronowi Szkoły.

 11. Dzień Wiosny - Dzień Samorządności.

 12. Imprezy sportowe z okazji Dnia Dziecka.

 13. Konkurs na największy talent muzyczny.

 14. Aktualizowanie gazetki ściennej - praca ciągła.

 15. Aktualizowanie zeszytu pracy SU - praca ciągła.

 16. Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną.

 17. Przeprowadzenie okolicznościowych apeli - wg potrzeb.

 18. Udział w akcji Marsz Nadziei, sadzenia żonkili, profilaktyki raka piersi, rocznicy katyńskiej, współpraca z PCK.

 19. Inne imprezy i akcje szkolne wg potrzeb.

 

Opiekunowie SU: 

Joanna Sadowska, Artur Kita