Jesteś tutaj: Start / Dokumenty / Duplikaty

Duplikaty

Duplikaty

Informuję, iż zgodnie z art. 26, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010r. Nr 97, poz. 624 ze zm.), w związku z załącznikiem (część II – Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

- za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata   w wysokości 9,00 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy szkoły o numerze:      ING Bank Śląski   92105011421000000501656458

 

Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa bądź legitymacji szkolnej są do pobrania:

-   wniosek-o-duplikat.doc

 

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Kaniuka

 

„Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranica pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności".

Pliki do pobrania