Zmiana sposobu płatności

SZANOWNI PAŃSTWO 

Informujemy, że od 1 stycznia 2018r. wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko przelewem na konto bankowe szkoły:

62 1030 1104 0000 0000 9314 4001

Wpłat za obiady szkolne należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie od 1-go do 5-go dnia każdego miesiąca . W tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za żywienie - obiady za ucznia (imię i nazwisko) ………………….. za miesiąc ……………. klasa………….

Data księgowania wpływu środków za obiady na rachunku szkoły nie może być późniejsza niż 5–go każdego miesiąca. Jeżeli dochodzi do wpłaty 5-go dnia miesiąca dziecko powinno posiadać dowód przelewu. Jednorazowe odliczania będą uwzględniane tylko po wcześniejszym (przynajmniej jednodniowym) zgłoszeniu przez ucznia lub rodzica. Odliczenie za obiady będzie można odliczyć przy wpłacie za miesiąc następny. O kwocie odpisu decyduje Pani intendent.